Molenwater groep

Wij geven om jouw privacy

Privacybeleid

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Molenwater Groep NV. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

JE HEBT ALTIJD RECHT OM JOUW BEWAARDE PERSOONSGEGEVENS:

– op te vragen en in te kijken,
– te (laten) wijzigen,
– te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

HOE LAAT JE JE RECHTEN GELDEN?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@hestate.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

Voor-en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

ZO VERWERKEN WE JOUW GEGEVENS:

De verwerkingsverantwoordelijke is:

– Molenwater Groep NV
– Wolstraat 35/002, 2200 Herentals
– info@hestate.be
– BE0819.868.744

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven):

Molenwater Groep NV met zetel op Wolstraat 35/2, 2200 Herentals met als ondernemingsnummer BE0819.868.744 en te bereken op info@hestate.be.

Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van deze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing-en reclamedoeleinden.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Enkel persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

– voornaam en naam
– e-mailadres
– woonadres
– werkadres
– telefoonnummer
– btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie -niet aangeduid met een *- kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

WAAROM WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene). Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is.

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming

HOE LANG WORDEN JE GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden. 

DOORGIFTE AAN DERDEN.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is – bv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

MINDERJARIGEN.

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

AUTOMATISCHE OPSLAG VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens. (je IP-adres wordt bv. niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren. Er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS.

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Molenwater Groep jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van Molenwater Groep zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

FACEBOOK, TWITTER EN ANDERE SOCIALE MEDIA.

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben hier geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. 

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat. 

COOKIES.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid onderaan deze pagina.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets meer over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

ALS HET MISGAAT…

Wij springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

WIJZIGINGEN.

Dit privacybeleid kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 11 februari 2022.

KLACHTEN.

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan info@hestate.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende website: privacycommissieVlaamse Toezichtcommissie.

Cookiebeleid

Molenwater Groep NV met maatschappelijke zetel te Wolstraat 35/002, 2220 Herentals is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@hestate.be.

Molenwater Groep NV vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Molenwater Groep-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Molenwater Groep NV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Molenwater Groep-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit persoonlijk te maken, bv. met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenste Molenwater Groep NV u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Molenwater Groep NV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Molenwater Groep NV heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Molenwater Groep-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Molenwater Groep aanbiedt en die toegang geven tot Molenwater Groep-content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid (zie hierboven) van toepassing op deze verwerking door de cookies.

Molenwater Groep NV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bv. gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Molenwater Groep-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

WAT ZIJN COOKIES PRECIES?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die u bezoekt, maar ook door de servers van derden ie al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

HOE KAN U HET GEBRUIK VAN COOKIES OP MOLENWATER GROEP-ONLINEDIENSTEN WEIGEREN OF BEHEREN?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt: 

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Molenwater Groep NV op haar website gebruikt.

GEBRUIKTE COOKIES.

Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden;

1. Reverse proxy (voorbeeld cookie)
– Naam van de cookie: VOGANONUSER
– Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaatst dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerkt van de Vlaamse Overheid te verzekeren.
– Website: www.vlaanderen.be
– Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse Overheid
– Ontvangers van de gegevens: Vlaamse Overheid
– Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur